НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА

ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна робота на території парку проводиться з метою вивчення природних процесів, ведення моніторингу за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів, відповідно до законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про науково-технічну інформацію», Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.1998 № 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.1998 за № 852/3292, та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2000 № 103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за № 548/4769, та інших вимог законодавства.

Науковий відділ Шацького НПП проводить наукові дослідження, наукові семінари, конференції, симпозіуми, бере участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах.

Основні напрями наукових досліджень визначаються у наукових програмах, темах і окремих планах науково-дослідних робіт, що затверджуються в установленому порядку. Шацький НПП, також, залучає спеціалізовані науково-дослідні установи, заклади, організації, підприємства.

Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Шацького НІШ є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за спеціальною «Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків».

За результатами наукових розробок проведена ренатуралізація водно-болотних угідь в районі озер Кримно, Люцимер, Пулемецьке та Острів`янське, відновлено більше 50 га корінних дубових деревостанів, ведеться активна охорона червонокнижних низькоберезових угруповань, проводяться рибоводно-меліоративні заходи з охорони та відтворення популяцій аборигенних видів іхтіофауни тощо.

З березня 2006 року у складі парку розпочала свою роботу Шацька міжвідомча науково-дослідна екологічна лабораторія, створена на базі Шацької експерементальної бази фізико-механічного інституту ім.. Г.В. Карпенка НАН України.

Розроблена геоінформаційна система бази даних природоохоронної території, яка базується на результатах дешифрування космознімків та наземних досліджень.

Еколого-освітня робота на території парку здійснюється науковим відділом парку відповідно до Положення «Про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України» затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 21.09.1998 № 140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.1998 за № 630/3070 шляхом: формування на базі Шацького НПП центрів підготовки кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної роботи; ведення пропагандистської діяльності; співробітництва з різними установами, організаціями природоохоронного спрямування, в тому числі з навчальними закладами; співпраці з громадськими, державними та міжнародними еколого-освітніми організаціями; організації масових еколого-освітніх заходів.

Парк проводить роботи з екологічного навчання, екскурсійної діяльності, екологічного туризму по визначених науково-пізнавальних маршрутах і екологічних стежках, здійснює навчально-виховну роботу в учбових закладах.

Учні шкіл та студенти лісового коледжу активно беруть участь в екологічних акціях «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Посади своє дерево», «За чисте довкілля».

Парк є базою для проходження студентами вищих та середніх навчальних закладів природничого та лісогосподарського спрямування виробничих та переддипломних практик.

_TVV6465

_TVV8737