Наука

Наука

Науково-дослідна робота на території парку проводиться з метою вивчення природних процесів, ведення моніторингу за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів, відповідно до законів України.

Науковий відділ:

  • інвентаризує флору, фауну, а також усі природні комплекси і окремі природні об'єкти на його території;
  • виявляє природні комплекси, що найбільш характерні для парку, визначає еталонні геосистеми і вишукує їх аналоги на прилеглих територіях з метою організації спільних досліджень;
  • вивчає міжсистемні зв'язки, структури і закономірності функціонування природних комплексів, діяльності окремих видів і груп організмів, впливу на них факторів навколишнього природного середовища;
  • здійснює комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори і фауни парку.

Науковий відділ Шацького НПП проводить наукові дослідження, наукові семінари, конференції, симпозіуми, бере участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах.

Основні напрями наукових досліджень визначаються у наукових програмах, темах і окремих планах науково-дослідних робіт, що затверджуються в установленому порядку. Шацький НПП, також, залучає спеціалізовані науково-дослідні установи, заклади, організації, підприємства.

Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Шацького НІШ є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за спеціальною «Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків».

За результатами наукових розробок проведена ренатуралізація водно-болотних угідь в районі озер Кримно, Люцимер, Пулемецьке та Острів`янське, відновлено більше 50 га корінних дубових деревостанів, ведеться активна охорона червонокнижних низькоберезових угруповань, проводяться рибоводно-меліоративні заходи з охорони та відтворення популяцій аборигенних видів іхтіофауни тощо.

З березня 2006 року у складі парку розпочала свою роботу Шацька міжвідомча науково-дослідна екологічна лабораторія, створена на базі Шацької експерементальної бази фізико-механічного інституту ім.. Г.В. Карпенка НАН України.

Розроблена геоінформаційна система бази даних природоохоронної території, яка базується на результатах дешифрування космознімків та наземних досліджень.