_TVV9383

Делегація України взяла участь у третьому засіданні Українсько-Білорусько-Польської координаційної ради транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся»

24 – 25 вересня 2015 року в Уршуліні Люблінського воєводства, Республіка Польща, відбулося третє засідання Українсько-Білорусько-Польської координаційної ради транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся».

В координаційній раді брала участь з української сторони делегація у складі представників Мінприроди, Національного комітету України з Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», Шацького національного природного парку, органів місцевої влади .

Під час засідання Українська делегація прозвітувала про стан реалізації рішень, прийнятих на другому засіданні Координаційної ради ТБР «Західне Полісся» та заслухала відповідні звіти білоруської та польської Сторін; взяла участь у визначенні сфери діяльності робочих груп «З проведення наукових досліджень» та «З розробки пріоритетних напрямків співпраці у рамках ТБР «Західне Полісся»; надала пропозиції щодо потенційних проектів в рамках транскордонного співробітництва; презентувала проект угоди про співробітництво між природоохоронними територіями трьох країн; надала пропозиції до плану заходів на наступний період.

За пропозицією Української сторони визначено одним із пріоритетів діяльності Робочої групи з проведення наукових досліджень – підготовку пропозицій щодо збереження на території ТБР «Західне Полісся» окремих видів флори і фауни, їх оселищ, цінних як для Західного Полісся, так і для Європи в цілому, з подальшим поданням цих пропозицій в рамках фінансового інструменту ЄС Life. Цей інструмент націлений на фінансування проектів, що працюють у сфері захисту довкілля і став відкритим для України лише у 2015 році.

Робоча група з розробки пріоритетних напрямків співпраці у рамках транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» буде працювати над підготовкою та реалізацією проекту, який включатиме створення та впровадження бренду резервату, підвищення кваліфікації персоналу у сфері охорони природи та розвитку екотуризму на території біосферного резервату в Україні, Білорусі та Польщі.

Для реалізації спільних завдань щодо збереження біорізноманіття та соціально-економічного розвитку природного регіону Західного Полісся за ініціативи Української сторони керівники трьох природоохоронних територій – Шацького національного природного парку (Україна), державного заказника «Прибузьке Полісся» (Білорусь) та національного парку «Західне Полісся» (Польща) підписали трьохсторонню угоду. (копія угоди – додається)

Довідково:

ТБР «Західне Полісся» створено згідно з Угодою між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща, яка була підписана в Києві у 2011 році. До його складу включено біосферні резервати: «Шацький» (Україна), «Прибузьке Полісся» (Білорусь) та «Західне Полісся» (Польща).

Відповідно до статті 4 Угоди утворено Українсько-Білорусько-Польську координаційну раду ТБР «Західне Полісся», яка проводить свої засідання не рідше одного разу на рік по черзі на територіях Сторін. Попереднє засідання Координаційної ради відбулося 13-14 листопада 2014 року на території Шацького національного природного парку, Україна.

Співробітництво Сторін в рамках Угоди ґрунтується на принципах рівності, територіальної цілісності, взаємної вигоди та добросусідства. Сторони сприяють співробітництву щодо охорони й сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття ТБР «Західне Полісся»; збереження традицій і способу життя місцевого населення; зближення законодавств у сфері збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; у здійсненні наукових досліджень та програм моніторингу навколишнього природного середовища, особливо щодо водно-болотних угідь, які чутливі до глобального потепління.

Сторони проводять політику, спрямовану на підвищення екологічної свідомості й забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації з питань охорони та сталого розвитку ТБР «Західне Полісся» та координують свої зусилля стосовно розробки й здійснення програм та проектів з питань охорони та сталого розвитку ТБР «Західне Полісся», здійснюють пошук відповідних джерел фінансової та технічної допомоги, у тому числі тієї, що надається міжнародними організаціями.