Флора

Флора

В результаті останньої інвентаризації флори Парку в ньому виявлено 807 видів вищих судинних рослин природної флори з 472 родів та 102 родин. У Парку відмічено 70 видів культурних рослин, деякі з них дичавіють і трапляються як дикорослі.

Загалом тут представлено близько 40% флори всього Українського Полісся або 70% флори Західного Полісся.

Флора Парку за своїм складом відображає основні риси флори Українського Полісся. Вона є відносно молодою і має переважно міграційний характер. У флорі Парку переважають види з широкими голарктичними, палеарктичними та європейськими ареалами. Серед вузькоареальних видів слід назвати гвоздику несправжньорозчепірену і гвоздику несправжньопізню, які трапляються в сухих соснових лісах та в трав’яних ценозах.

У складі флори Парку значним різноманіттям характеризується її раритетна компонента.

Зокрема, до Червоної книги України занесено 50 видів рослин та грибів, виявлених у Парку, на європейському рівні охороняється 21 вид, на регіональному рівні – 15 видів судинних рослин. Зокрема, такі як лілія лісова, росичка англійська, береза низька, журавлина дрібноплода, меч-трава болотна та ін.

У Парку знайдено ряд рідкісних реліктових болотних мохів та 2 види водоростей, які занесені до «Червоної книги України».

Ліси

Найбільша цінність Парку - ліси. Тут представлені природні ліси та різновікові лісові насадження. Загальна площа лісів Парку становить 56,1%, в тому числі 9142,9 га (19%) – лісові культури.

Серед лісів основні площі займають ліси з домінуванням сосни звичайної (62%), вільхи чорної (20%), берези повислої (16%). Найпоширенішими сосновими лісами є ліси з домінуванням чорниці та зелених мохів. У деревостані з невисокою участю трапляються береза, дуб звичайний.

Дубово-соснові ліси в Парку займають невелику площу. Ліси з домінуванням берези повислої утворилися на місці корінних соснових та дубово-соснових і зберігають значною мірою їх видовий склад. Невеликими ділянками в Парку відмічені лісові угруповання з переважанням ялини європейської. Значну участь в їх деревостані беруть сосна, вільха, береза. В Парку також наявні невеликі ділянки грабово-дубових лісів.

Біля озера Острів'янського розташований єдиний у районі Шацьких озер масив ялинового лісу, який знаходиться за за південною межею суцільного поширення ялини.

Ростанський ялинник- ботанiчна пам'ятка природи мiсцевого значення. Загальна його площа – 10.4 га, він охороняється також і як генетичний резерват ялини, з якого здійснюють збір насіння для впровадження ялини у лісові культури.

Ялинник — об’єкт регіонального моніторингу за станом та змінами лісових угруповань, за динамікою структури маргінальних популяцій смереки.

Рослини