Про парк

Історія Шацького НПП

Зародження ідеї.

Шацький національний природний парк виник завдяки озерам, що носять узагальнену назву «Шацькі».

Великі суцільні лісові масиви, середлісові болота, сприяли відновленню численності звірини, винищеної під час Першої світової та громадянської воєн, і в 1936 році Й. Костирко запропонував створити в урочищі «Князь-Багон» резерват для охорони мігруючого лося. Це напевно найперша літературна згадка про доцільність утворення природоохоронного об’єкту у цьому регіоні.

Наприкінці 60-х років озеро Пісочне було обрано місцем створення географічно-біологічного стаціонару Львівського держуніверситету. Прилеглі до нього ліси, луки й болота стали місцем проведення практик з ботаніки та зоології, грунтознавства та геоморфології.

У 1972 році було підготовлено листа до Кабміну України, в якому обгрунтовувалася доцільність створення тут озерного заповідника чи природного парку.

У 1974 році у Віснику Львіського університету (Біологія. № 7) з'явилася стаття Черкащенка М.І. і Сребродольської Н.І. «Про необхідність створення Волинського заповідника». Там же була вміщена й стаття головного природоохоронця Волинської області Г.А. Жирнова про потребу глибокого вивчення природи Західного Полісся. Це були одні з перших наукових підвалин створення Шацького національного природного парку. Завдяки цьому Постановою Державного Комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи від 28 квітня 1975 року за № 10 «Про перспективний план розвитку заповідної мережі Української РСР на 1975 - 1990 роки» було передбачено створення Шацького природного парку на площі 67 тис. га.

Становлення Шацького національного природного парку. Шацький національний природний парк було створено постановою Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1983 року № 533. Наказом Міністерства лісового господарства УРСР від 16 березня 1984 року за № 64 під парк було виділено 12022 га лісів (у т.ч. лісів Шацького ДЛГ – 6959 га, колгоспних лісів – 5051,  інших користувачів -12 га).

 

Указом Президента України від 16 серпня 1999 року за № 992 площу парку було розширено до 48976,6 га,  з яких 16166.6 га  земель без вилучення , в т.ч. 11200 га земель Шацького ДЛГ. Зокрема, додатково включено іхтіологічний заказник «Соминець» (46,0 га), лісові заказники місцевого значення «Ростанський» (14,6 га) та «Ялинник» (83,0 га), ботанічний заказник загальнодержавного значення «Втенський» (130,0 га) і 4 ботанічні пам'ятки природи місцевого значення, інші господарські лісові масиви. Тепер у постійному користуванні парку є 22882,0 га земель, лісів і вод.

Функціональне зонування

Загальна площа Шацького НПП становить 48977 га. У адміністративно-господарському відношенні територію парку складають: три лісництва, що створені на землях, які безпосередньо підпорядковані адміністрації НПП, частини чотирьох лісництв Державного підприємства „Шацьке учбово-досвідне лісове господарство», землі чотирьох сільських та однієї селищної рад, а також окремі ділянки автомобільних доріг загального користування.

Територія парку, з метою виконання покладених на нього завдань у відповідності до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», поділена на функціональні зони:

  • заповідна зона — призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів. ЇЇ площа становить 5144,9 га. На її території забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить її цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси й об’єкти;
  • зона регульованої рекреації, яка займає площу 12971,1 га і призначена для короткострокового відпочинку та оздоровлення населення. В цій зоні створюються туристичні, екскурсійні та прогулянкові маршрути та екостежки,  дозволяється любительське і спортивне рибальство, утилітарна рекреація (збирання грибів, ягід, фотомисливство тощо);
  • зона стаціонарної рекреації Шацького НПП призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших об’єктів обслуговування його відвідувачів. Зона стаціонарної рекреації займає 978,0 га, із яких в безпосередньому користуванні парку – 687,4 га, землі Світязької сільської ради 41,6 га та Шацької селищної ради – 249,0 га. У зону стаціонарної рекреації входять зони відпочинку “Гряда”, “Гушове”, “Пісочне”, “Світязь” з існуючими базами відпочинку, пляжами, прилеглими лісовими насадженнями;
  • господарська зона займає 29883,0 га. З них 14734,0 га займають ліси, 6839,9 га – луки (використовуються як пасовища та сінокоси), 4759,9 – рілля, а на 1378,8 га знаходяться населені пункти. Тут також є 9 невеликих озер площею 107,7 га та 580,2 га боліт.