ФЛОРА

Важливим аспектом діяльності наукового відділу Шацького національного природного парку є  перманентна інвентаризацiя флори, моніторинг її динаміки та стану збереженості, зокрема раритетних видів, аналіз процесів трансформації флори, особливо її синантропізації. Науковим базисом такої діяльності може служити інформація  попередніх років  про видовий склад рослин, наявних  у межах  території парку. Таку інформацію, зокрема, містить гербарна колекція, зібрана с.н.с. Iнституту екологiї Карпат НАН України, к.б.н., доцент  П.Т.Ященком на території Шацького поозер’я  у період 1974 -1983 років, яка є підтвердженням фактичної наявності того чи іншого представника флори території.

Формування колекції було пов’язане з розгортанням природоохоронних досліджень щодо створення Шацького природного  парку,  коли виникла потреба детального вивчення рослинного покриву проектованої під парк території площею понад 72 тис. га, особливо аналізу флористичного різноманіття й підтвердження наявності локалітетів представників флори саме в межах проектованого парку. Зібрані дані щодо видового складу флори (825 видів вищих судинних рослин), зокрема щодо наявності рідкісних видів рослин, послужили стимулом для пришвидшення створення у 1983 році  природоохоронного об’єкта на Шацькому поозер’ї.

У сформованій колекції представлено види природної флори, що виявленi у сучасних межах парку (48977 га). Розташування родин подано за порядком, прийнятим у виданнi «Определитель высших растений Украины» (/ Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Д. и др. – Киев: Наук. Думка, 1987. – 548 с.), а в межах родин роди i види наведено за алфавiтом.

Базуючись на даних колекції та враховуючи відому іншу флористичну інформацію, наводимо узагальнений список природної флори Шацького НПП, що охоплює 877 видів вищих рослин, із яких у колекції представлено 761 вид, а  116 видів, які точно ростуть у межах парку чи на які є точні вказівки в літературі (у списку зазначено автора), потребують додаткових зборів і гербаризації; ці види написані курсивом.

Крiм того 97 видiв рослин  культивуються на Шацькому поозер’ї, використовуються для озеленення чи введені до складу лісових культур. Оокремі з цих  видів трапляютьсся інколи як дикорослi (зокрема на сміттєзвалищах, прихаттях, на колишніх хуторах та придоріжжях) чи ростуть у лісових насадженнях і дають іноді природне поновлення. Їх перелік подано  в кінці списку. З урахуванням цих культивованих видів загальне флористичне багатство парку формують 974 види.

Посилання на анотований список судинних рослин Шацького НПП за даними
с.н.с. Iнституту екологiї Карпат НАН України, к.б.н., доцента Ященка П.Т. (2016)

 

Кількість видів рослин

Систематичні групи рослин Кількість видів
ВИЩІ РОСЛИНИ
СУДИННІ РОСЛИНИ (105) 807
ВІДДІЛ ПОКРИТОНАСІННІ – MAGNOLIOPHYTA (95) 784
КЛАС ДВОДОЛЬНІ — MAGNOLIOPSIDA 585
РЯД ХВИЛІВНИКОЦВІТІ — ARISTOLOCHIALES
1.      Родина Хвилівникові – Aristolochiaceae 1
РЯД ЛАТАТТЄЦВІТІ — NYMPHAEALES
2.      Родина Лататтєві – Nymphaeaceae 3
3.      Родина Куширові – Ceratophyllaceae 1
РЯД ЖОВТЕЦЕВОЦВІТІ — RANUNCULALES
4.      Родина Жовтецеві – Ranunculaceae 28
5.      Родина Барбарисові – Berberidaceae 1
РЯД МАКОЦВІТІ — PAPAVERALES
6.      Родина Макові – Papaveraceae 3
7.      Родина Руткові – Fumariaceae 3
РЯД КРОПИВОЦВІТІ — URTICALES
8.      Родина В‘язові – Ulmaceae 4
9.      Родина Коноплеві – Cannabaceae 1
10.  Родина Кропивові – Urticaceae 2
РЯД БУКОЦВІТІ — FAGALES
11.  Родина Букові – Fagaceae 2
РЯД БЕРЕЗОЦВІТІ — BETULALES
12.  Родина Березові – Betulaceae 4
13.  Родина Ліщинові – Corylaceae 2
РЯД ГВОЗДИКОЦВІТІ — СARYOPHYLLALES
14.  Родина Гвоздичні – Caryophyllaceae 38
15.  Родина Щирицеві – Amaranthaceae 3
16.  Родина Лободові – Chenopodiaceae 4
РЯД ГРЕЧКОЦВІТІ — POLYGONALES
17.  Родина Гречкові – Polygonaceae 19
РЯД КЕРМЕКОЦВІТІ — PLUMBAGINALES
18.  Родина Кермекові – Limoniaceae 1
РЯД ЧАЙОЦВІТІ — THEALES
19.  Родина Звіробійні – Hypericaceae 3
РЯД ФІАЛКОЦВІТІ — VIOLALES
20.  Родина Фіалкові – Violaceae 9
21.  Родина Чистові – Cistaceae 1
РЯД СТРАСТНОЦВІТІ — PASSIFLORALES
22.  Родина Гарбузові – Cucurbitaceae 3
РЯД КАПЕРЦЕВОЦВІТІ — CAPPARALES
23.  Родина Хрестоцвіті – Brassicaceae 37
24.  Родина Резедові – Resedaceae 1
РЯД ВЕРБОЦВІТІ — SALICALES
25.  Родина Вербові – Salicaceae 15
РЯД ВЕРЕСОЦВІТІ — ERICALES
26.  Родина Вересові – Ericaceae 4
27.  Родина Брусничні – Vacciniaceae 5
28.  Родина Грушанкові – Pyrolaceae 4
29.  Родина Mонотропові – Monotropaceae 1
РЯД ПЕРВОЦВІТІ — PRIMULALES
30.  Родина Первоцвіті – Primulaceae 7
РЯД МАЛЬВОЦВІТІ — MALVALES
31.  Родина Липові – Tiliaceae 1
32.  Родина Мальвові – Malvaceae 5
РЯД МОЛОЧАЄЦВІТІ — EUPHORBIALES
33.  Родина Молочайні – Euphorbiaceae 6
РЯД ТИМЕЛЕЄЦВІТІ — THYMELAEALES
34.  Родина Тимелієві – Thymelaeaceae 1
РЯД ЛОМИКАМЕНЕВОЦВІТІ — SAXIFRAGALES
35.  Родина Агрусові – Grossulariaceae 2
36.  Родина Товстолисті – Crassulaceae 4
37.  Родина Ломикаменеві – Saxifragaceae 1
38.  Родина Білозорові – Parnassiaceae 1
39.  Родина Росичкові – Droseraceae 4
РЯД РОЗОЦВІТІ — ROSALES
40.  Родина Розові – Rosaceae 28
РЯД БОБОВОЦВІТІ — FABALES  
41.  Родина Бобові – Fabaceae 39
РЯД МИРТОЦВІТІ — MYRTALES
42.  Родина Плакунові – Lythraceae 2
43.  Родина Онагрові — Onagraceae 10
РЯД ВОДЯНОСОСНКОЦВІТІ — HIPPURIDALES
44.  Родина Столисникові – Haloragaceae 2
РЯД САПІНДОЦВІТІ — SAPINDALES
45.  Родина Кленові — Aceraceae 3
РЯД ГЕРАНІЄЦВІТІ — GERANIALES
46.  Родина Льонові – Linaceae 2
47.  Родина Квасеницеві – Oxalidaceae 2
48.  Родина Геранієві – Geraniaceae 7
49.  Родина Бальзамінові – Balsaminaceae 3
РЯД КИТЯТКОЦВІТІ — POLYGALALES
50.  Родина Китяткові – Polygalaceae 3
РЯД ДЕРЕНОЦВІТІ — CORNALES
51.  Родина Деренові – Cornaceae 1
РЯД АРАЛІЄЦВІТІ — ARALIALES
52.  Родина Аралієві – Araliaceae 1
53.  Родина Зонтичні – Apiaceae 26
РЯД БРУСЛИНОЦВІТІ — CELASTRALES
54.  Родина Бруслинові – Celastraceae 2
РЯД ЖОСТЕРОЦВІТІ — RHAMNALES
55.  Родина Жостерові – Rhamnaceae 2
РЯД САНТАЛОЦВІТІ — SANTALALES
56.  Родина Ремнецвітникові – Loranthaceae 2
РЯД МАСЛИНОЦВІТІ — OLEALES
57.  Родина Маслинові – Oleaceae 2
РЯД ЧЕРСАКОЦВІТІ — DIPSACALES
58.  Родина Жимолостеві – Caprifoliaceae 3
59.  Родина Валеріанові –Valerianaceae 1
60.  Родина Черсакові – Dipsacaceae 3
РЯД ТИРЛИЧЕЦВІТІ — GENTIANALES
61.  Родина Барвінкові – Apocynaceae 1
62.  Родина Ластівневі – Asclepiadaceae 1
63.  Родина Тирличеві – Gentianaceae 3
64.  Родина Бобівникові – Menyanthaceae 1
65.  Родина Маренові – Rubiaceae 9
РЯД СИНЮХОЦВІТІ — POLEMONIALES
66.  Родина Синюхові – Polemoniaceae 1
67.  Родина Березкові – Convolvulaceae 2
68.  Родина Повитицеві – Cuscutaceae 1
69.  Родина Шорстколисті – Boraginaceae 13
РЯД РАННИКОЦВІТІ — SCROPHULARIALES
70.  Родина Пасльонові – Solanaceae 6
71.  Родина Ранникові – Scrophulariaceae 29
72.  Родина Пухирникові – Lentibulariaceae 4
73.  Родина Подорожникові – Plantaginaceae 4
РЯД ГУБОЦВІТІ — LAMIALES
74.  Родина Вербенові – Verbenaceae 1
75.  Родина Губоцвітні – Lamiaceae 33
76.  Родина Виринницеві – Callitrichaceae 2
РЯД ДЗВОНИКОЦВІТІ — CAMPANULALES
77.  Родина Дзвоникові – Campanulaceae 8
РЯД АЙСТРОЦВІТІ — ASTERALES
78.  Родина Складноцвіті – Asteraceae 87
КЛАС ОДНОДОЛЬНІ – LILIOPSIDA 199
РЯД ЧАСТУХОЦВІТІ — ALISMATALES
1.      Родина Сусакові — Butomaceae 1
2.      Родина Частухові — Alismataceae 2
РЯД ЖАБУРНИКОЦВІТІ — HYDROCHARITALES
3.      Родина Жабурникові — Hydrocharitaceae 3
РЯД НАЯДОЦВІТІ — NAJADALES
4.      Родина Шейхцерієві — Scheuchzeriaceae 1
5.      Родина Тризубцеві — Juncaginaceae 1
6.      Родина Рдесникові — Potamogetonaceae 10
РЯД ЛІЛІЄЦВІТІ — LILIALES
7.      Родина Лілійні — Liliaceae 9
8.      Родина Цибулеві — Alliaceae 1
РЯД ПІВНИКОЦВІТІ — IRIDALES
9.      Родина Півникові — Iridaceae 3
РЯД ЗОЗУЛИНЦЕЦВІТІ — ORCHIDALES
10.  Родина Зозулинцеві — Orchidaceae 14
РЯД СИТНИКОЦВІТІ — JUNCALES
11.  Родина Ситникові — Juncaceae 14
РЯД ОСОКОЦВІТІ — CYPERALES
12.  Родина Осокові — Cyperaceae 59
РЯД ТОНКОНОГОЦВІТІ — POALES
13.  Родина Злакові — Poaceae 71
РЯД АРОЇДОЦВІТІ — ARALES
14.  Родина Ароїдні — Araceae 2
15.  Родина Ряскові — Lemnaceae 3
РЯД РОГОЗОЦВІТІ — TYPHALES
16.  Родина Їжачоголівкові — Sparganiaceae 3
17.  Родина Рогозові — Typhaceae 2
ВІДДІЛ ГОЛОНАСІННІ — PINOPHYTA
КЛАС ХВОЙНІ – PINOPSIDA 3
РЯД СОСНИ — PINALES
1.      Родина Соснові — Pinaceae 2
2.      Родина Кипарисові — Cupressaceae 1
ВІДДІЛ ПЛАУНОПОДІБНІ — LYCOPODIOPHYTA
КЛАС ПЛАУНОВИДНІ — LYCOPODIOPSIDA 4
РЯД ПЛАУНИ – LYCOPODIALES
1.      Родина — Плаунові – Lycopodiaceae 4
ВІДДІЛ ХВОЩЕПОДІБНІ — EQUISETOPHYTA
КЛАС ХВОЩЕВИДНІ — EQUISETOPSIDA 6
РЯД ХВОЩІ — EQUISETALES
1.      Родина — Хвощові — Equisetaceae 6
ВІДДІЛ ПАПОРОТЕПОДІБНІ — POLYPODIOPHYTA
КЛАС ПАПОРОТЕВИДНІ — POLYPODIAPSIDA 10
РЯД ВУЖАЧКИ — OPHIOGLOSSALES
1.      Родина Вужачкові — Ophioglossaceae 2
РЯД БАГАТОНІЖКИ — POLYPODIALES
2.      Родина Безщитникові — Athyriaceae 1
3.      Родина Щитникові — Aspidiaceae 4
4.      Родина Теліптерисові — Thelypteridaceae 1
5.      Родина Невиразнолускові — Hypolepidaceae 1
6.      Родина Багатоніжкові — Polypodiaceae 1
НЕСУДИННІ РОСЛИНИ  
МОХОПОДІБНІ — BRYOPHYTA 110
КЛАС   МОХИ     — MUSCI 102
1.      Cфагнові – Sphagnidae 13
2.      Брієві – Bryidae 89
3.      Меезієві – Meesiaceae 1
КЛАС ПЕЧІНОЧНИКИ   — HEPATICAE 8
4.      Маршанцієві – Marchantiidae 1
5.      Юнгерманієві – Jungermannidae 7
Всього вищих рослин (110) 918
НИЖЧІ РОСЛИНИ
ЛИШАЙНИКИ – LICHENES  
ВОДОРОСТІ — ALGAE(27) 275
ВІДДІЛ ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ – DIATOMEAE
КЛАС – COSCINODISCOPHYCEAE 17
ПОРЯДОК – THALASIOSIRALES
1. Родина – Stephanodiscaceae 10
ПОРЯДОК – MELOSIRALES
2. Родина – Melosiraceae 1
ПОРЯДОК – AULACOSEIRALES
3. Родина – Aulacoseiraceae 6
КЛАС – FRAGILARIOPHYCEAE 23
ПОРЯДОК – FRAGILARIALES
4. Родина – Fragilariaceae 20
ПОРЯДОК – TABELLARIALES
5. Родина – Tabellariaceae 1
6. Родина – Diatomaceae 2
КЛАС – BACILLARIOPHYCEAE 230
ПОРЯДОК – EUNOTIALES
7. Родина – Eunotiaceae 13
ПОРЯДОК – MASTOGLOIALES
8. Родина – Mastogloiaceae 3
ПОРЯДОК – CYMBELLALES
9. Родина – Rhoicospheniaceae 1
10. Родина – Anomoeoneidaceae 1
11. Родина – Cymbellaceae 33
12. Родина – Gomphonemataceae 18
ПОРЯДОК – ACHNANTHALES
13. Родина – Achnanthaceae 1
14. Родина – Cocconeidaceae 5
ПОРЯДОК — NAVICULALES
15. Родина – Amphipleuraceae 3
16. Родина – Brachysiraceae 2
17. Родина – Neidiaceae 3
18.  Родина – Sellaphoraceae 2
19.  Родина – Pinnularideceae 24
20.  Родина – Diploneidaceae 3
21.  Родина –Naviculaceae 55
22.  Родина – Stauroneidaceae 7
23.  Родина – Pleurosigmataceae 1
ПОРЯДОК – THALASSIOPHYSALES
24.  Родина – Catenulaceae 4
ПОРЯДОК – BACILLARIALES
25. Родина – Bacillariaceae 27
ПОРЯДОК – RHOPALODIALES
26. Родина – Rhopalodiaceae 8
ВІДДІЛ СТРЕПТОФІТОВІ ВОДОРОСТІ – STREPTOPHYTA
КЛАС – СHARETEA
ПОРЯДОК — CHARALES
1. Родина Харові — Characeae 5
ГРИБИ — FUNGI
макроміцети (31) 109
Відділ Аскоміцети – Ascomycota (3) 3
Порядок – Pezizales (3) 3
Відділ Базидіоміцети – Basidiomycota (28) 106
Порядок – Agaricales (11) 53
Порядок – Boletales (7) 19
Порядок – Cantharellales (1) 1
Порядок – Cortinariales (1) 5
Порядок – Hymenochactales (1) 1
Порядок – Phallales (1) 1
Порядок – Polyporales (4) 11
Порядок – Russulales (2) 15
Всього нижчих рослин та грибів (58) 384
Всього вищих, нижчих рослин та грибів (166) 1301

 

Рідкісні види рослин

У парку трапляється 44 види рослин занесених до «Червоної книги України»

№ п/п Список рідкісних видів рослин, які занесені

до «Червоної книги України»

Статус виду
ВИЩІ РОСЛИНИ
СУДИННІ РОСЛИНИ
1 Альдрованда пухирчаста – Aldrovanda vesiculosa L. Рідкісний
2 Астрагал піщаний – Astragalus arenarius L. Вразливий
3 Береза низька – Betula humilis Schrank Вразливий
4 Борідник паростковий – Jovibarba sobolifera Рідкісний
5 Булатка червона – Cephalanthera rubra Рідкісний
6 Верба лапландська – Salix lapponum Вразливий
7 Гвоздика несправжньопізня – Dianthus pseudoserotinus Вразливий
8 Гніздівка звичайна – Neottia nidus avis Неоцінений
9 Гронянка півмісяцева – Botrychum lunaria Вразливий
10 Дифазіаструм сплюснутий – Diphasiastrum camplanatum Рідкісний
11 Жировик Льозеля – Liparis loeselii Вразливий
12 Журавлина дрібноплідна – Oxycoccus microcarpus Вразливий
13 Зозулинець блощичний – Orchis coriophora Вразливий
14 Зозулині сльози яйцеподібні – Listera ovata Неоцінений
15 Зозулині черевички справжні – Cypripedium calceolus Вразливий
16 Коручка болотна – Epipactis palustris Вразливий
17 Коручка темно-червона – Epipactis atrorubens Вразливий
18 Коручка широколиста – Epipactis helleborine Неоцінений
19 Косарики черепитчасті – Gladiolus imbricatus Вразливий
20 Лікоподієлла заплавна – Lycopodium inundatum Вразливий
21 Лілія лісова – Lilium martagon Неоцінений
22 Любка дволиста – Platanthera bifolia Неоцінений
23 Меч-трава болотна – Cladium mariscus Вразливий
24 Осока Буксбаума – Carex buxbaumii Вразливий
25 Осока дводомна – Carex dioica Вразливий
26 Осока Девелла – Carex davalliana Вразливий
27 Осока затінкова – Carex umbrosa Неоцінений
28 Осока тонкокореневищна – Carex chordorrhiza Вразливий
29 Пальчатокорінник м’ясочервоний – Dactylorhiza incarnata Вразливий
30 Пальчатокорінник плямистий – Dactylorhiza maculata Вразливий
31 Пальчатокорінник травневий – Dactylorhiza majalis Рідкісний
32 Пальчатокорінник Фукса – Dactylorhiza fuchsii Неоцінений
33 Півники сибірські – Iris sibirica Вразливий
34 Плаун річний – Lycopodium annotinum Вразливий
35 Пухирник малий – Utricularia minor Вразливий
36 Пухирник середній – Utricularia intermedia Вразливий
37 Росичка англійська —Drosera anglica Вразливий
38 Росичка середня – Drosera intermedia Вразливий
39 Ситник бульбистий — Juncus bulbosus Вразливий
40 Смілка литовська – Silene lithuanica Неоцінений
41 Сон розкритий – Pulsatilla patens Неоцінений
42 Товстянка звичайна – Pinguicula vulgaris Вразливий
43 Шейхцерія болотна – Scheuchzeria palustris Вразливий
НЕСУДИННІ РОСЛИНИ
1 Палудела відстовбурчена – Paludella squarrosa Зникаючий
Всього вищих рослин: 44